Hyperience PDF Print

Op 24 november 2010 organiseerde de ICC '010 het symposium Hyperience over High Performance Computing.

Commissie

De volgende mensen maakten deel uit van de commissie:

  • Avalon van Binsbergen (voorzitter)
  • Jeroen van Splunder (secretaris)
  • Erwin Haas (penningmeester)
  • Rinse Kappetein (commissaris externe betrekkingen)
  • Lucas van der Meer (commissaris sprekers)
  • Mark Hoekveen (commissaris sprekers)
  • Jacob Boon (commissaris promotie)