Medialogy PDF Print

In 2008 heeft een commissie uit Enschede op 8 oktober 2008 het symposium Medialogy georganiseerd met als thema 'Media & ICT'.

Commissie

De volgende mensen maakten deel uit van de commissie:

  • Chris Aukema (voorzitter)
  • Mark Steunenberg (secretaris / pr)
  • Sjoerd Smink (penningmeester)
  • Bernard van der Wees (commissaris externe betrekkingen)
  • Johan Noltes (commissaris sprekers)

Commissie Medialogy

v.l.n.r. Bernard, Mark, Chris, Sjoerd, Johan